Rengöring

Rotorblad

Höj rotorbladens verkningsgrad.

Vår robotiserade metod rengör varje sida av turbinbladet på 40 till 60 minuter beroende på bladets storlek.

Med korta driftstopp kan rengöring genomföras oftare och årsproduktionen därmed höjas.

Dräneringshål

Öka driftsäkerheten vid blixtnedslag.

Vi rengör blockerade dräneringshål både snabbare och effektivare än andra metoder och roboten är anpassad för att rengöra olika typer och placeringar av dräneringshål.

Frekvent rengöring av dräneringshål minskar risken för spetssprängning vid blixtnedslag.

Torn

Minska miljöbelastningen av spillvatten.

Snart lanserar Bladecare en automatiserad tjänst för rengöring av torn, med hög rengöringsförmåga, miljövänliga rengöringsmedel och uppsamling av spillvatten.

Effektiv rengöring av torn minskar miljöpåverkan orsakad av spillvatten.

Kontakta oss

Bladecare AB

Adress

Klockarvägen 17, 178 53 Ekerö

Org. Nr.

559250-6330