Om oss

Om Bladecare

Utvecklingen inom vindkraftssektorn är tydlig, tornen skjuter i höjden, rotorbladen blir längre och vindkraftsparkerna blir större och mer avlägsna, samtidigt som underhållsmetoderna till stor del har varit de samma. En skylift når inte längre till de höjder där arbetet skall utföras och arbete från plattformar och industriklättring är kostsamt, tidskrävande och riskabelt.

2010
2015
2020

För att maximera årsproduktionen och öka tillgängligheten för dagens vindkraftverk krävs nya metoder, som är effektiva samt repeter- och spårbara för att säkerställa kvaliteten. Automation och digitalisering är nyckelkomponenter för att uppnå detta, där automation effektiviserar arbetet samt säkerställer kvaliteten genom repeterbarheten och digitalisering säkerställer kvaliteten genom spårbarheten.

Bladecare är partner med Aerones SIA, som har utvecklat den automatiserade robot som används. Vi ingår i ett globalt nätverk av partners som tillsammans utvecklar morgondagens tjänster inom rengöring, inspektion och underhåll av rotorblad för vindkraftverk.
Utöver roboten erbjuder vi en molnbaserad lösning för insamlad information för historik och analys. Därmed kan inspektionsrapporter etc. sammanställas och du som kund få tillgång till relevant underlag för underhållsbeslut, direkt efter genomfört arbete.

Med kort etableringstid och effektiva processer reducerar vi längden för driftstopp. Genom automatisering kan arbete utföras vid sämre väder- och siktförhållanden. Frekventa inspektioner av rotorblad med efterföljande underhållsarbete förebygger skador och höjer bladens effektivitet och ökar därmed tillgängligheten och den potentiella årsproduktionen.

Personal

Kontakta oss

Bladecare AB

Adress

Klockarvägen 17, 178 53 Ekerö

Org. Nr.

559250-6330

Kontakt