Att det händer mycket inom vindkraftsindustrin råder det ingen tvekan om. I takt med att verken blir högre och rotorbladen längre, så ökar också ytorna som skall underhållas.

Omställningen mot automatiserad inspektion och reparation av turbinblad med hjälp av Aerones-metoden sprider sig i världen. Renewable Performance Engineering (RPE) är nu partner till Bladecare i USA.