Med över 25 GW installerad kapacitet är Spanien i stort behov av effektiva underhålls-metoder.

Vindkraften står för mer än 20% av den totala energiproduktionen och därmed är tillgängligheten av yttersta vikt.

MIG Wind Power är nu partner till Bladecare i Spanien.