Author: Jamshid Lodhi

The future is in the air

Roboten har landat! Nyligen utförde Bladecare LPS kontroll i Finland åt två olika aktörer. Trots relativt kraftiga höstvindar så går det att utföra blixtledarmätning så här sent på året. Dock rekommenderar vi LPS kontroll tidigt på året för att säkerställa full funktion under blixtsäsongen.Dessvärre är ett vanligt resultat vid LPS kontroll att systemen inte fungerar tillfredställande.Skadorna vid blixtnedslag kan bli väldigt omfattande.

Effects of near-lightning strikes on turbine blades.

An article from Windpower Engineering & DevelopmentAllen Hall / President / Pinnacle Lightning Protection, LLC / www.pinnaclelightning.comGreg Shine / President / Shine Wire Products, Inc. / www.shinewire.com Lightning strikes the United States about 25 million times a year, according to the National Weather Service. That’s an impressive figure, and one reason why wind turbine owners and operators breathe a sigh of relief when their equipment goes unscathed during electrical storms. However, even a “close call” can cause more harm than one might expect. According to…

Kontakt