Author: Bladecare

Sign up for todays Windpower Monthly session

Sign up for todays Windpower Monthly session and listen to blade experts and operators within the wind industry discuss this hot topic and gain insights into what is possible with today’s technology. https://windpowermonthlyinsight.com/how-autonomous-drones-ai-and-big-data-shape-the-future-of-blade-om?utm_source=linkedin&utm_medium=linkedin&utm_campaign=linkedin

Aerones Nordic signerar samarbetsavtal med Bladecare AB med omfattning vindkraft inom Sverige, Norge och Finland.

Aerones Nordic ingår i Aerones gruppen, med fäste både i San Jose, Kalifornien som i Riga Lettland. Aerones är troligen det bolag i världen som kommit längst inom automatiserat underhåll av vindkraftverk. Tidigare utveckling av drönarteknik blev startskottet till nuvarande system som bygger på en en som är kopplad till styrlinor förankrade i marknivå samt uppe i nacellen. Bladecare ser en ljus framtid i automatiserat robotiserat underhåll kombinerat med datalagring i molnet.

Kontakt