Bladecare

Maximera årsproduktionen och öka tillgängligheten för vindkraftverk med robotiserat underhåll.

Bladecare

Vad vi gör

Bladecare utför rengöring av rotorblad och dräneringshål, inspektion av rotorblad, åskledare och leading edge samt reparation av leading edge och applicering av ytskydd. Genom automatisering och digitalisering hjälper vi dig att maximera verkens årsproduktion och tillgänglighet.

All insamlad information lagrar vi i en molnbaserad lösning som ger dig som kund tillgång till aktuell och historik data för analys och beslutsfattande.

Så fungerar det

Tekniken baseras på en robot, kopplad till styrlinor förankrade i marknivå samt uppe i nacellen. Med hög precision utför roboten olika tjänster för rengöring, inspektion och reparation av turbinblad.

Robotens bestyckning anpassas för det arbete som skall utföras och flera olika typer av arbeten kan utföras i följd. Exempelvis kan en initial rengöring av blad och dräneringshål följas upp med inspektion av leading edge och rotorblad samt kontroll av åskledare.

Tjänster

Aktuellt

The future is in the air

Roboten har landat! Nyligen utförde Bladecare LPS kontroll i Finland åt två olika aktörer. Trots relativt kraftiga höstvindar så går det att utföra blixtledarmätning så här sent på året. Dock rekommenderar vi LPS kontroll tidigt på året för att säkerställa full funktion under blixtsäsongen.Dessvärre är ett vanligt resultat vid LPS kontroll att systemen inte fungerar tillfredställande.Skadorna vid blixtnedslag kan bli väldigt omfattande.

Läs mer

Effects of near-lightning strikes on turbine blades.

An article from Windpower Engineering & DevelopmentAllen Hall / President / Pinnacle Lightning Protection, LLC / www.pinnaclelightning.comGreg Shine / President / Shine Wire Products, Inc. / www.shinewire.com Lightning strikes the United States about 25 million times a year, according to the National Weather Service. That’s an impressive figure, and one reason why wind turbine owners and operators breathe a sigh of relief when their equipment goes unscathed during electrical storms. However, even a “close call” can cause more harm than one might expect. According to…

Läs mer

Bladecare har nu en partner i Spanien, MIG Wind Power

Med över 25 GW installerad kapacitet är Spanien i stort behov av effektiva underhålls-metoder.

Vindkraften står för mer än 20% av den totala energiproduktionen och därmed är tillgängligheten av yttersta vikt.

MIG Wind Power är nu partner till Bladecare i Spanien.

Läs mer

Bladecare har nu en partner i USA – Renewable Performance Engineering

Att det händer mycket inom vindkraftsindustrin råder det ingen tvekan om. I takt med att verken blir högre och rotorbladen längre, så ökar också ytorna som skall underhållas.

Omställningen mot automatiserad inspektion och reparation av turbinblad med hjälp av Aerones-metoden sprider sig i världen. Renewable Performance Engineering (RPE) är nu partner till Bladecare i USA.

Läs mer

Kontakta oss

Bladecare AB

Adress

Klockarvägen 17, 178 53 Ekerö

Org. Nr.

559250-6330

Kontakt